Kjære venner

Festivalledelsen i Ikkjevel AS har – etter nøye overveielse – bestemt seg for å ikke gjennomføre Ikkjevelfestivalen 2015. Denne avgjørelsen er tatt på bakgrunn av flere faktorer. Deler av styret er nå inne i en periode der studier og jobb opptar mer av tiden enn tidligere. Arrangementet krever mye av alle involverte, og vi ser at det blir vanskelig for oss å få gjennomført festivalen i den formen vi ønsker. Videre har det kommet til en ny festivalaktør i byen, noe vi gleder oss over, men som vi mener ville ha påvirket vårt videre arbeid. Arrangørbedriften Ikkjevel AS vil fortsette sitt virke, til tross for at festivalen i 2015 ikke vil finne sted.

Siden oppstarten har Ikkjevelfestivalen vokst fra å være en hagefest med tre hundre deltagere til å bli en fullverdig festival med over to tusen besøkende på Rørmoen sommeren 2014. Nøkternhet, langsiktig arbeid og lokal forankring har vært en del av suksessoppskriften. Vi har klart å drive en økonomisk bærekraftig festival, til tross for et gjennomgående mål om kombinasjonen av lave priser og høy kvalitet. Som unge gründere har vi brukt festivalen som en erfaringsplattform vi trolig ikke ville ha fått andre steder. Det å drive en bedrift og arrangere et stort arrangement innebærer ekstremt mye arbeid og ansvar, men som vi ikke ville vært foruten. Vi er strålende fornøyd med alle resultater, og med det eksterne samarbeidet som har funnet sted. Vi vil gjerne rette en stor takk til alle som har støttet Ikkjevel. Uten den store velviljen som kommunen, fylket, sponsorer og andre samarbeidspartnere har vist oss, ville ikke festivalen vært mulig å gjennomføre. Fremfor alt ønsker vi å takke alle de frivillige som har bidratt med utallige arbeidstimer. Det er disse menneskene, med sitt engasjement og pågangsmot, som har gjort denne festivalen helt unik.

Tilslutt vil vi trekke frem at vi har opparbeidet en solid kompetanse som vi ønsker å dele med alle andre som brenner for kultur i Grimstad. Vi oppfordrer andre arrangører til å satse lokalt, gi deltagere så vel som samarbeidspartnere påvirkningskraft, samt fokusere på totalopplevelsen i et arrangement. Det var få som mente det var smart å satse på å lage festival i Grimstad da vi startet, men det kan vi fra vår side, tre år senere, trygt bekrefte har vært en suksess. Det er med stort vemod, men også stolthet, at vi sier takk for oss for denne gang.

Med vennlig hilsen festivalledelsen i Ikkjevel.

ÅRETS ARTISTER

team me

Bjørn Eidsvåg

casiokids

kaveh

moddi

Death by Unga Bunga

The Lionheads

einar stray

mathias stubø

rytmeklubben

mørland

rockebandet ændal

ruby red & t.m.b

folkefiender

Felix & Buzz

ask

paradisäppelvägen

s.e.t